Natsamrat

Nana Patekar, Medha Manjrekar, Mrinmayee Deshpande, Sunil Barve

SYNOPSIS