Mazinger Z: INFINITY

Shôtarô Morikubo, Ai Kayano, Sumire Uesaka, Toshihiko Seki

SYNOPSIS